info@lasgroepldr.nl

PROGRAMMA 2022

De bijeenkomsten van de LDR zijn normaliter altijd op dinsdag in alle maanden van het jaar behalve juli en augustus. De aanvang is 20:00 uur tenzij anders vermeld.  Naast de regulieren bijeenkomsten worden er ook nog wel eens aanvullende activiteiten georganiseerd zoals bedrijfs- en beursbezoeken. Aanvangstijd blijft zonder tegenbericht 20:00.

 

19 januari 

Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergaderng worden traditioneel o.a. de volgende zaken besproken: de fianaciële situatie, de bestuurssamenstelling en  het jaarprogramma 

 

Indien u de punten voor deze lezing wil aanvragen bij het NIL dan kunt u tijdens de lezing van het scherm een 'printscreen' maken en deze voegen bij de uitnodiging. Dit kunt u opsturen aan het NIL. 

De LDR wil elke 2 maanden een on-line lezing organiseren tot de tijd dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

 

 


15 februari

Een lezing over beschermgassen waarbij Tim Buyle van Air Liquide dieper in gaat op microtoevoegingen van stikstof in argon voor het MIG-lassen van aluminium. 

Deze lezing vindt online plaats.

 

 

Handout_MIG_lassen_aluminium_AirLiquide_2022.pdf
Download

 


8 maart

Boog enerie of Heat Input? Hoe zit ook al weer? Arjan Roza gaat ons er alles over vertellen in deze interessante lezing. 

U kunt deze lezing weer ouderwets bijwonen in het ARA Hotel, Veerweg 10, 3336 LM te Zwijndrecht.

De inloop is vervroegd en wel om 19:00. De lezing start om 20:00. Dit geeft ons de gelegenheid om gezamenlijk koffie en gebak te nuttigen. Na afloop kunnen we genieten van een hapje en een drankje om nog wat na te praten en te netwerken. Om 23:00 dienen we de zaal te verlaten.

De lezing wordt ook via Teams uitgezonden.  

 

8-03-2022 - LDR Uitnodiging (2).pdf
Download

 

Presentatie HI A.Roza.pdf
Download

 

 


12 april

Kees Meurs van Polysoude zal een lezing houden met als titel "Lastijd is slechts een fractie van uw kosten." Hierbij komen economische aspecten in relatie tot lasprocessen als orbitaal lassen en gemechaniseerd lassen aan bod. 

De inloop is vanaf 19:30 en de aanvang is om 20:00. Lokatie is het ARA Hotel te Zwijndrecht.  
Deze bijeenkomst is ook online te volgen. 

12-04-2022 - LDR Uitnodiging.pdf
Download

 


 24 mei

Niet op 10 mei zoals eerder aangekondigd, maar op dinsdag 24 mei vindt de volgende LDR bijeenkomst plaats. Op de lokatie van de RDM-campus wordt er een demonstratie uitgeorganiseerd met een drone door Terra Inspections. Tevens worden de mogelijkheden van inspectie besproken. Deze lezing wordt via Teams uitgezonden, incl. de camerabeelden vanaf de drone (als het lukt).

24-05-2022 - LDR Uitnodiging.pdf
Download

 

 


14 juni

De jaarlijkse bbq staat wederom op het programma en het ziet er nu naar uit dat deze door kan gaan. Deze vindt plaats in het ARA Hotel te Zwijndrecht aan de Veerweg 1. I.v.m. gebrek aan personeel van het ARA moeten we wat meer zaken zelf regelen maar dat mag de pret niet drukken. De inschrijving is gesloten.


13 september

De lezing gaat over de las- en constructiebijzonderheden die een rol hebben gespeel bij het instorten van het dak van het AZ stadion in 2019. De lezing wordt verzorgd door Marchel Kaspers van LMPW De Groot Lasinstituut. Inloop van 19:30, aanvang lezing om 20:00.

Lokatie: ARA Hotel te Zwijndrecht


18 oktober

Deze stond op 11 oktober maar is aangepast naar 18 oktober. Het onderwerp van de lezing zal waarschijnlijk 'Lijmen' zijn.  


15 november

Een lezing die nog nader bepaald moet worden.


13 december

Nader te bepalen